Nejčastější dotazy a odpovědi Egypt Philae Temple


1. Co je Egypt Philae Temple?

Egypt Philae Temple je starobylý chrám nacházející se na ostrově Philae ve středním Egyptě. Byl postaven ve 4. století př. n. l. a sloužil jako svatyně bohyně Ísis.

2. Jak se dostanu na Egypt Philae Temple?

Nejjednodušší způsob, jak se dostat na Egypt Philae Temple je trajektem ze města Asuán. Trajekt vás přepraví na ostrov Philae, kde se chrám nachází.

3. Jaká je historie Egypt Philae Temple?

Egypt Philae Temple byl postaven za vlády Ptolemaiovců, dynastie řeckých vládců Egypta. Chrám sloužil jako důležité poutní místo až do doby, kdy byla oblast zaplavena při výstavbě Asuánské přehrady v 20. století. Poté byl chrám přenesen na vyvýšený ostrov, aby ho při povodních ochránil.

4. Jaké jsou hlavní atrakce Egypt Philae Temple?

Hlavními atrakcemi Egypt Philae Temple jsou svatyňky zasvěcené bohyním, nádvoří se sloupy a dochované hieroglyfy. Zvláště impozantní je chrám bohyně Ísis, který je plný soch bohyně a dekorativních reliéfů.

5. Jak dlouho trvá prohlídka Egypt Philae Temple?

Prohlídka Egypt Philae Temple trvá obvykle přibližně hodinu až dvě, v závislosti na tom, jak do detailů se chcete seznámit s historií a architekturou chrámu.

6. Je nutné zaplatit vstupné do Egypt Philae Temple?

Ano, je nutné zaplatit vstupné do Egypt Philae Temple. Cena se může lišit v závislosti na vašem statutu (student, dítě apod.). Doporučuje se informovat se o aktuálních cenách před návštěvou chrámu.

7. Je možné fotografovat uvnitř Egypt Philae Temple?

Ano, je povoleno fotografovat uvnitř Egypt Philae Temple. Nicméně, je zakázáno používat blesk nebo jakékoliv profesionální fotografické vybavení.

8. Kdy je nejlepší čas na návštěvu Egypt Philae Temple?

Nejlepší čas na návštěvu Egypt Philae Temple je brzy ráno nebo pozdě odpoledne, kdy je méně turistů a teploty jsou příjemnější. Doporučuje se také vyhnout se těhotným letům v egyptských svátcích, jako je například Ramadan.

9. Je v okolí Egypt Philae Temple možné najít ubytování a restaurace?

Ano, v okolí Egypt Philae Temple je možné najít různé hotely, ubytování a restaurace. Město Asuán, ze kterého se na ostrov řeší trajekty, nabízí širokou škálu možností pro ubytování a stravování.

10. Existuje sprievodce při prohlídce Egypt Philae Temple?

Ano, je možné si najmout průvodce při prohlídce Egypt Philae Temple. Průvodci mohou poskytnout užitečné informace o historii a architektuře chrámu a také pomoci s orientací na místě.


Dovolená Egypt Philae Temple


Egyptský chrám Philae je jedním z nejvýznamnějších památek starověkého Egypta. Je to pomník bohyně Isis a nachází se na ostrově Philae, který se nachází na Nilu u Asuánu. Philae chrám je jedním z posledních chrámů postavených v egyptském stylu a je považován za jedno z nejlépe zachovalých historických nalezišť v Egyptě.

Philae chrám byl postaven v období mezi 4. a 7. stoletím před naším letopočtem. Chrám byl původně postaven na ostrově, který se nacházel v blízkosti starověkého města Elefantiny. Avšak s rozvojem regulace Nilu v důsledku stavby Asuánské přehrady byl chrám přestěhován na sousední ostrov Philae, aby byl zachráněn před záplavami.

Philae chrám je složen z několika různých chrámů a kaplí postavených v průběhu staletí. Nejvýznamnější částí chrámu je Velký chrám bohyně Isis, který byl postaven během 30. dynastie a Makedonské dynastie (380–362 před naším letopočtem). Velký chrám má impozantní sloupořadí a reliéfní výzdobu, která zobrazuje různé mýty a rituály spojené s bohyní Isis.

Dalšími významnými částmi chrámu jsou chrám Hathory, který byl postaven během vlády Ptolemaiovců, a chrám boha Horuse, který byl postaven za vlády císaře Augustse. Chrám Hathory je věnován bohyni lásky, krásy a radosti, a je známý svými unikátními sloupy ve tvaru lotosových květů. Chrám boha Horuse zobrazuje boj mezi bohem a jeho zlým bratrem Sethem.

Philae chrám byl v roce 1979 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Nicméně, v důsledku výstavby Asuánské přehrady a zvedání hladiny vody v roce 1970 byla část ostrova Philae zatopena a chrám byl vzdán vodě. Mezinárodní záchranná akce, která zahrnovala demontáž a opětovné sestavení chrámu na vyšším ostrově Agilkia poblíž Asuánu, vedla k zachránění této důležité památky.

Dnes mohou návštěvníci obdivovat krásu a historii Philae chrámu v nové lokalitě na ostrově Agilkia. Turisté mohou prozkoumat komplex různých chrámů a kaplí, obdivovat reliéfy a stojící sloupy, a obdivovat okolní krásnou krajinu, která dělá z Philae chrámu jedno z nejoblíbenějších turistických míst v Egyptě.


Ubytování Egypt Philae Temple


Egypt je známý po celém světě svými ohromujícími starověkými památkami a historickými lokalitami. Jednou z těchto jedinečných lokalit je chrám Philae.

Philae Temple, který se nachází na malém ostrově v horním Egyptě, je jednou z nejvíce fascinujících památek z doby Ptolemaiovců. Přesněji řečeno, jedná se o jednu z nejlépe dochovaných ptolemaiovských staveb v Egyptě.

Chrám byl původně postaven na ostrově Philae poblíž proudu Nilu, avšak v důsledku vybudování Asuanské přehrady musel být přemístěn na nedaleký ostrov Agilkia. Tento přesun byl projekt koordinován UNESCO, aby byl chráněn před zatopením při stavbě přehrady.

Philae Temple byl postaven ve druhé polovině 4. století před naším letopočtem a sloužil jako posvátné místo k uctívání bohyně Isis. Achaimenovským, ptolemaiovským a římským obdobím byl chrám rozšiřován a přestavován, takže se zde nachází prvky různých architektonických stylů.

Samotný chrám je velkolepá stavba se složitým systémem sloupů, síněmi a komorami. Vstupní brána chrámu je vyzdobena reliéfy, které vyprávějí příběh bohyně Isis. Vnitřek chrámu je ještě více ohromující, s monumentální černou stěnou s reliéfem bohyně Isis sedící v egyptském knížecím trůnu.

V průběhu staletí se k Philae Temple váže mnoho legend a příběhů. Jedním z nejznámějších je příběh Osirise, krále Egypta, božstva života, které bylo krutě zavražděno svým bratrem Sethem. Jeho tělo bylo rozčtvrceno a rozesláno po celém Egyptě. Isis, manželka Osirise a bohyně plodnosti, po mnoha peripetiích našla jeho tělo a znovu ho spojila. Tento příběh je vyobrazen ve Philae Temple a je jedním z důvodů, proč byl tento chrám považován za místo posvátné poutě.

Dnes je Philae Temple oblíbeným turistickým cílem, který láká návštěvníky z celého světa. Přístup na ostrov je zajištěn motorovými loděmi z nedalekého města Asuán. Po příjezdu si turisté mohou prohlédnout nejen samotný chrám, ale také okolní památky a zbytky starověkého města Philae.

Navštívit Philae Temple znamená nejen obdivovat úchvatné architektonické detaily a umělecká díla, ale také cítit tu neuvěřitelnou atmosféru starověkého Egypta. Je to jedinečný způsob, jak se propojit s historií a duchem tohoto starověkého světa.

Philae Temple je bezpochyby jedním z nejvýznamnějších památníků Egypta. Jeho krása a historický význam stojí za návštěvu a přináší návštěvníkům nezapomenutelné zážitky.


Letenka Egypt Philae Temple


Egypt je zemí plnou fascinujících a starobylých památek, které přitahují návštěvníky z celého světa. Jednou z nejzajímavějších a historicky významných lokalit je chrám Filae, nacházející se na ostrově Agilkia na řece Nil.

Filae je majestátní chrám, zasvěcený bohyni Isis, který byl postaven v době Ptolemaioské říše, tedy v období mezi 4. a 3. stoletím před naším letopočtem. Ptolemaiové, vládnoucí dynastie v Egyptě, se velice oddávali kultu bohyně Isis a Filae se tak stal jedním z nejvýznamnějších poutních míst tohoto náboženství.

Jedno z nejzajímavějších stavebních prvků chrámu Filae je jeho monumentální brána, která návštěvníka vítá na začátku svého putování do chrámového komplexu. Brána je bohatě zdobená reliéfy, vyobrazujícími vládce Ptolemaiovců, a slouží jako vstupní brána do slavného chrámu.

Po prochodu branou se návštěvníci dostanou do prostoru chrámu, kde se nacházejí další rozsáhlé areály s různými svatyněmi a kaplemi. Hlavní svatyně chrámu byla zasvěcena bohyni Isis a nacházel se zde i obraz bohyně, který byl považován za posvátný. Říkalo se, že tento obraz dokáže uzdravit nemocné a plnit přání modlících se.

Unikátní na chrámu Filae je také fakt, že byl přesunut z původní lokality na ostrov Agilkia, kde se nachází v současnosti. Tento proces byl prováděn na přelomu 20. století, kdy došlo ke stavbě Asuánské přehrady na Nilu. Kvůli zatopení sousedního ostrova byl chrám Filae v roce 1977 rozebrán a postaven na novém místě. Tato úsilí byla součástí mezinárodní kampaně na záchranu egyptských památek před zatopením přehradou.

Dnes je chrám Filae jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Egyptě. Návštěvníci se mohou procházet prostorami chrámového komplexu, obdivovat zdejší architekturu a pokochat se nádhernými reliéfy a hieroglyfy, které zdobí stěny chrámových staveb.

Přátelé historie a egyptské kultury by neměli vynechat návštěvu chrámu Filae při své cestě Egyptem. Tato místa jsou nejen svědky bohaté minulosti této země, ale také zdrojem inspirace a úžasu pro každého návštěvníka.


Počasí Egypt Philae Temple


Egypt je země bohatá na historii a turisticky atraktivní místa. Jedním z nejznámějších a nejnavštěvovanějších míst v Egyptě je jistě chrám Philae, který se nachází na ostrově Philae v Nilu poblíž města Assouan. Tento chrám je však také velmi citlivý na klimatické podmínky, které v Egyptě panují.

Egyptské počasí je obecně známé svou horkostí a suchem. Většinu roku zde dominuje pouštní podnebí se slunečnými a teplými dny a velmi málo srážek. Nicméně, i přes toto suché a horké klima má chrám Philae svůj bohatý příběh, který byl ovlivněn právě tímto počasím.

Chrám Philae byl postaven pro uctívání bohyně Ísis a byl jedním z nejdůležitějších náboženských center v Egyptě. Tento chrám byl ovšem postaven již v antické době a proto ho postavili Egypťané, kteří měli ještě mnohem lepší znalost o podnebí a o přírodních podmínkách, než máme my dnes.

Počasí v Egyptě mohlo ovlivňovat stavbu chrámu, zejména vzhledem k tomu, že se nachází na ostrově a je obklopen vodou. V obdobích dešťů mohl být přístup na ostrov Philae omezen kvůli záplavám. Na druhou stranu, přebytek vody mohl chránit chrám před prachem a erozí, které jsou zde velmi běžné kvůli větrům.

Naše znalosti o počasí v antickém Egyptě jsou omezené, ale je pravděpodobné, že stavba chrámu byla vykonávána v obdobích, kdy byla šance, že bude suché a slunečné po delší dobu, aby bylo možné manipulovat s kamennými bloky a provádět potřebné práce. Egypťané měli také velké znalosti o záplavách na Nilu a uměli je předpovídat, takže stavbu mohli plánovat tak, aby minimalizovali riziko případných přívalových dešťů.

Dnes je turismus hlavním zdrojem příjmů v této oblasti, takže počasí hraje roli i pro návštěvníky chrámu Philae. Teploty v této oblasti se mohou v letních měsících pohybovat kolem 40 stupňů Celsia, což může být pro některé návštěvníky obtížné. Doporučuje se proto navštívit chrám v místním chladnějším období, které trvá od listopadu do března.

V neposlední řadě je třeba zmínit i klimatické změny, které mohou mít vliv na stavbu chrámu Philae v budoucnosti. Zvyšující se teploty a změny srážek mohou vést k erozi a poškození těchto historických památek. Proto je významné, aby byl chrám Philae a další historické památky chráněny a konzervovány tak, aby je mohli návštěvníci obdivovat i v budoucnosti.

Přestože počasí mělo a stále má v Egyptě významný vliv na stavbu a udržování chrámu Philae, je toto místo stále jedním z nejvýznamnějších a nejkrásnějších historických památek v Egyptě. Obyvatelé i turisté mají možnost obdivovat krásu a vyjímečnost tohoto místa a ocenit složitost jeho stavby i vliv počasí na jeho historii.


98 procent zákazníků jsou spokojeni

Garantovaná nejnižší cena

Největší webová sbírka letenek

Nejvýhodnější letenky do všech zemí světa

Kupte si nejlevnější letenky do magických míst, ať už vás fascinují jejich krása nebo exotika.

Pátrat po letenkách